Referenties

Onze firma bestaat sedert 40 jaar en wij beschikken over een lange lijst referenties. Door een zeer verzorgde uitvoering voldoen wij aan de eisen van de klant.

Wij zijn te uwer beschikking voor de berekening, de dimensionering en de verwezenlijking van al uw projecten.

Consulteer ons:

BTVC AG
Euregiostrasse 1
4700 Eupen
Belgie

Tel.: +32 (0)87 593990
Fax: +32 (0)87 593999
E-Mail: info@btvc.be

B.T.V.C. S.A.
Euregiostrasse 1
4700 Eupen
Tel. 087 593990
Fax 087 593999
info@btvc.be