Referenties

Onze firma bestaat sedert 50 jaar en wij beschikken over een lange lijst referenties. Door een zeer verzorgde uitvoering voldoen wij aan de eisen van de klant.

Wij zijn te uwer beschikking voor de berekening, de dimensionering en de verwezenlijking van al uw projecten.

Consulteer ons:

BTVC AG
Talstrasse 2 b
4701 Kettenis
Belgie

Tel.: +32 (0)87 593990
E-Mail: info@btvc.be

B.T.V.C. S.A.
Talstrasse 2 b
4701 Kettenis
Tel. 087 593990
info@btvc.be